Dnes je nedeľa 14.júla 2024, meniny má Kamil
Tachografová karta

Žiadosti o vydanie tachografovej karty

Zber žiadostí o vydanie kariet k digitálnym tachografom:

Autoškola VaV prijíma žiadosti o vydanie kariet vodiča, podnikových a dielenských kariet do digitálnych tachografov. Tlačivo žiadosti o vydanie kariet a poštovú poukážku na zaplatenie príslušného poplatku možno získať na našej pobočke v Prešove. Vzor žiadosti, ako aj poučenie o správnom vyplnení údajov je možné stiahnuť v priložených dokumentoch (vzor žiadosti uvedený nižšie má však len informatívny charakter, žiadosť musí byť podaná na originálnom tlačive). Autoškola VaV pri spracovávaní žiadostí postupuje podľa metodiky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a účtuje manipulačný poplatok vo výške 4 EUR za podanie a spracovanie žiadosti.

Ku kompletne vyplnenej žiadosti o kartu vodiča treba doložiť:

doklad totožnosti žiadateľa
vodičský preukaz žiadateľa

Ku kompletne vyplnenej žiadosti o podnikovú kartu vodiča treba doložiť:

doklad overenia totožnosti štatutára dopravného podniku. V prípade že žiadosť nepodáva štatutár, je nutné predložiť splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutára dopravného podniku, aby ním určený splnomocnenec mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty

Vzory poučení na vyplnenie žiadostí na vydanie jednotlivých tachografových kariet:

Zberné miesto:

Autoškola VaV
Hlavná 50, 080 01 Prešov
Telefónne číslo: +421 948 656 212
E-Mail:autoskola@vav.sk

© Autoškola VaV, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon