Dnes je nedeľa 14.júla 2024, meniny má Kamil

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?


Aký je rozsah kurzu?

Rozsah výučby je 20 hodín, 10 hodín teoretická časť + 10 hodín praktická časť, obsah je zameraný na:

Každý účastník nášho kurzu je schopný po jeho úspešnom ukončení samostatne vykonávať profesiu viazača bremien. Preukaz platí u všetkých zamestnávateľov a je majetkom osoby, ktorej meno a priezvisko je v ňom uvedené.

Samostatne viazať a zavesovať bremená na nosné časti zdvíhacích zariadení môže len osoba s platným preukazom Viazača bremien.

Opakované oboznamovanie v rozsahu 3 hodín, každých 36 mesiacov a aktualizačná odborná príprava v rozsahu 8 hodín, každých 5 rokov sa týkajú zmien a aktuálnych poznatkov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri prevádzke a obsluhe zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazačov bremien a pri viazaní, uchopovaní a zavesovaní bremien.


Cenník

Opakované oboznamovanie - 20€ bez DPH
Aktualizačná odborná príprava - 30€ bez DPH


Čo absolvovaním kurzu získam?

Záverečné skúšky prebiehajú pred skúšobnou komisiou, ktorá má troch členov. Jej predsedom bude Váš školiteľ. Pozostávajú z písomnej časti (test) a z praktickej skúšky.


Ako sa na kurz môžem prihlásiť?

Na školenie sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie, rada Vám poradí a pomôže.


Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?


Na stiahnutie:


Online prihláška:

© Autoškola VaV, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon