Dnes je nedeľa 14.júla 2024, meniny má Kamil

Nie je dôležité len sociálne myslieť a cítiť, ale hlavne konať! Preto spolupracujeme s tými, ktorí podporujú aktivity zamerané na oblasti sociálnej inklúzie.

Občianske združenie TOLAMIR je jednou z oblastí, ktoré sú v našom záujme. S našou pomocou tak môže zabezpečiť materiálnu stránku života pre klientov jednotlivých domov sociálnych služieb a poskytnúť im to, čo potrebujú pre plnohodnotný život. Ide napríklad o technické či obývacie vybavenie takýchto zariadení.

Okrem toho, vďaka našim kurzom, zameraným na poskytovanie opatrovateľských služieb, sú klienti zaopatrení aj v oblasti základných potrieb. Naši účastníci kurzov sa tak pravidelne zúčastňujú na tzv. praxi, kde je prioritou individuálna starostlivosť o klienta, čím mu poskytujú komplexnú opateru.

...pretože každý si zaslúži plnohodnotný a dôstojný život...

© Autoškola VaV, všetky práva vyhradené.
Autor návrhu: HTML Codex
Distribútor: ThemeWagon