Dnes je nedeľa 14.apríla 2024, meniny má Justína

Doklad na obsluhu stavebných strojov a zariadení

Doklad obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení alebo skrátene Strojnícky preukaz môže získať zdravotne spôsobilá osoba staršia ako 18 rokov. Kurz obsluhy stavebných strojov vykonávame podľa legislatívy platnej na území SR, neobsahuje praktický zácvik. Ak máte záujem o kurz, môžete sa prihlásiť kliknutím na prihlasovacie tlačidlo. Rozsah kurzu si môžete zvoliť každý podľa potreby. V praxi sú najpoužívanejšie nakladacie, vykladacie stroje a hĺbidlá, rýpadlá. Odporúčame si vybrať minimálne skupiny A1,B1 a C1. Po úspešnom absolvovaní kurzu strojníkov Vám bude vydaný doklad na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz), ktorý je platný v rámci EÚ.

Podmienky na prihlásenia sa na kurz strojníkov

zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)
minimálny vek 18 rokov
aktuálna fotografia o rozmeroch 3 x 3,5cm, 1 ks
vodičské oprávnenie nie vyžadované pre absolvovanie kurzu

Oficiálne nariadenie Národného inšpektorátu práce

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (ďalej „vyhláška č. 77/1965 Zb.“) bola vydaná ako vykonávací predpis k zákonu č. 65/1961Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Zákon č. 65/1961 Zb. o BOZP dňom 01. 01. 1966 zrušený zákonom č. 65/1965 Zb., týmto dňom zároveň sa stala neúčinnou aj vyhláška č. 77/1965 Zb. Podotýkame, že ak strojník predloží strojnícky preukaz vydaný podľa vyhlášky č. 77/1965 Zb. pri inšpekcii práce alebo pri vyšetrovaní pracovného úrazu, predloženým preukazom nie sú splnené požiadavky § 16 ods. 1 písm. b) zákona č.124/2006 Z. z., V čase platnosti vyhlášky č. 77/1965 Zb., t. j. do 01.01.1966 udeliť oprávnenie na obsluhu stavebného stroja a vydať o tom preukaz malo v pôsobnosti Ministerstvo stavebníctva alebo ním poverený orgán. ÚVS založený 16.03.1970, ÚVS ŠPO zriadený 25.02.1999 a ani ÚVS s. r. o. zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 nemohli byť Ministerstvom stavebníctva poverené ako orgány na vydávanie preukazov v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 77/1965 Zb., v čase ich vzniku bola už neplatná.

Čo musí obsahovať doklad na obsluhu stavebných strojov:

rozdelenie stavebných strojov na 12 skupín namiesto pôvodných 26
v kolónke skupiny musia byť vypísané skupiny podľa nového rozdelenia
v preukaze sa musí vyskytovať názov „doklad“ namiesto „preukaz“
v kolónke oprávnenia musí byť číslo oprávnenia napísané v tvare „VVZ-xxx“ namiesto „MVRR SR“

Poznámka: Farba preukazu nie je zákonom daná. Týka sa to aj celkového dizajnu a veľkosti. Každé školiace stredisko má svoj vlastný dizajn dokladu.

Rozdelenie strojov a zariadení podľa vyhlášky 356/207 Z.z.

Stroje a zariadenia pre zemné práce:

 • Kategória 1A – dozéry (buldozéry)
 • Kategória 1B – rýpadlá a hĺbidlá (traktor, minibager a ďalšie)
 • Kategória 1C – nakladacie a vykladacie stroje (traktorbager)
 • Kategória 1D – frézy a ryhovače
 • Kategória 1E – skrapery
 • Kategória 1F – rúrové ukladače
 • Kategória 1G – valce

 • Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí:

 • Kategória 2A – betonárne
 • Kategória 2B – Autodomiešavače a automiešače
 • Kategória 2C – Čerpadlá betónových zmesí

 • Ostatné stroje a zariadenia:

 • Kategória 3A – Špeciálne motorické snehové stroje
 • Kategória 3B - Kompresory
 • Poznámka: Farba preukazu nie je zákonom daná. Týka sa to aj celkového dizajnu a veľkosti. Každé školiace stredisko má svoj vlastný dizajn dokladu.

  Cenník

  Cena kurzu 249 €
  Opakované oboznamovanie 15 €
  Aktualizačná odborná príprava 30 €
  Vydanie preukazu (1x) 29,90 €
  Opätovné vydanie preukazu 9,90 €


  © Autoškola VaV, všetky práva vyhradené.
  Autor návrhu: HTML Codex
  Distribútor: ThemeWagon